Organisering

Organisering af erhvervsområdet

Til at understøtte indsatsen for mere erhvervssamarbejde og innovation har universitetet nedsat et tværgående erhvervsudvalg for hele universitetet og fem fakultetsudvalg. Herudover findes der udvalg på institutniveau. Formålet er at styrke koordineringen på tværs af fakulteterne og den interne dialog mellem institutter, fakulteter og det overordnede universitetsniveau.  

En koordinationsgruppe bistår erhvervsudvalget med administrativ support. 

AU’s erhvervsnetværk er for videnskabelige og administrative medarbejdere, der arbejder inden for erhvervsområdet på tværs af AU. Formålet med netværket er at understøtte AU’s erhvervssatsning ved at skabe et erfarings- og vidensudvekslingsforum.

Enheden Erhverv og Innovation understøtter AU's erhvervssatsning og består af The Kitchen og Erhverv.