Nationale viden- og erhvervsklynger

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udpeget 13 viden- og erhvervsklynger, som skal fremme innovations- og videnssamarbejder indenfor de mest lovende felter i dansk forskning og udvikling.

Hvorfor er klyngerne interessante for Aarhus Universitet?

  • De er vigtige samarbejdspartnere ift. at bringe ny forskning ud til virksomhederne i klyngerne
  • De kan bane vejen for iværksættere inden for klyngernes områder
  • AU og klyngerne kan samarbejde om fælles events og projekter
  • Der er et specielt stort potentiale i at styrke samarbejdet med SMV’er via klyngerne

Hvad har klyngerne til fælles?

  • Matchmaking
  • Videnspredning og formidling
  • Samarbejds- og innovationsprojekter
  • Iværksætteri
  • Finansiering
  • Internationalisering

Internt klyngenetværk

Erhverv og Innovation faciliterer et internt klyngenetværk på AU, der afholder en række møder årligt. Fokus er på netværk, erfaringsudveksling og videndeling på tværs af universitetet.