AU CRM

AU CRM understøtter erhvervsindsatsen på AU og sikrer en professionel håndtering af universitetets eksterne kontakter og relationer. 

AU CRM (Customer Relationship Management) er en fælles database, hvor AU samler data om sine interne- og eksterne kontakter, organisationer og netværk. Dette muliggør vidensudveksling på tværs af AU´s afdelinger. AU CRM håndterer kontakterne korrekt i henhold til GDPR.

Derudover indeholder AU CRM email marketing, som sikrer AU en professionel kommunikation.


AU CRM lige nu

AU CRM har øget sin udbredelse inden for alumne, karriere og andre tværgående indsatser. I sin nuværende opsætning indeholder AU CRM et nyhedsmodul, en integration til STADS samt et event modul, hvor der trækkes data fra AU’s eventhåndteringssystem Conference Manager og CVR-registeret.

AU CRM anvendes som den digitale ramme for alumnenetværket på Aarhus Universitet for alle 5 fakulteter med over 40.000 medlemmer i alt. Igennem AU CRM håndteres medlemstilmelding, dataoverblik, e-mail kommunikation samt regler for GDPR. STADS-integrationen sikrer det rette udgangspunkt for at identificere og berige data på alumner.

Herudover anvendes AU CRM allerede ved mange enheder på Aarhus Universitet såsom:

  • AU’s Tværgående gymnasieindsats (AU UDD)
  • AU’s Tværgående rekrutteringsindsats af internationale studerende (AU UDD)
  • AU Career PhD og JR
  • ARTS Karriere
  • Aarhus BSS Eksterne relationer
  • Centre, EVU og samarbejder på Aarhus BSS, ARTS og Health
  • Erhverv og Innovation.

AU CRM målgruppe

AU CRM anvendes primært til opgaver, der vedrører AU’s eksterne relationer. Eksterne relationer er i denne kontekst de organisationer og personer, som AU har berøringsflader med. AU CRM indeholder data på studerende, alumner og kontaktpersoner. Systemet understøtter samtidig aktiviteter vedrørende AU’s eksterne samarbejde med f.eks. partnerskaber, innovationscases og alumnerelationer.

AU CRM indeholder data på ca. 3800 organisationer, ca. 300.000 personer heraf 210.000 alumner.

Brugerne af AU CRM udsender årligt næsten 1 mio e-mails og modtager ca. 25.000 tilmeldinger til events, nyhedsbreve m.m.