Erhvervssamarbejde og innovation på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet fokuserer indsatsen på erhvervssamarbejde og innovation. Vi vil skabe vækst og udvikling i hele samfundet ved:

  • At skabe fremragende rammer for samarbejde, innovation og iværksætteri overalt på Aarhus Universitet, herunder sikre den nødvendige funding
  • At etablere større synlighed, overblik og tilgængelighed for eksterne aktører på tværs af fakulteter og faggrupper
  • At skabe bred opbakning internt hos den enkelte medarbejder og eksternt hos samarbejdspartnere til bedre rammer og incitamenter for erhvervssamarbejde og innovation

Erhvervssatsningen på Aarhus Universitet tager udganspunkt i Strategi 2025 og har rod i strategiens fokus på samarbejde, som er:

  • At bidrage til samfundets udvikling og velfærd
  • At uddanne dimittender til fremtidens arbejdsmarkedHvad siger vores samarbejds-partnere om strategien for samarbejde og innovation?