Erhvervssamarbejde

Aarhus Universitet vil styrke relationen til det omgivende samfund og bidrage med viden til vækst og velfærd. Derfor intensiverer vi vores samarbejde med private virksomheder og offentlige organisationer. Vi samarbejder bl.a. med store virksomheder, små- og mellemstore virksomheder (SMV) og kommuner. Læs mere om vores erhvervssamarbejde her på siden. 

Videnspartnerskaber

Aarhus Universitet tilbyder virksomheder muligheden for at indgå i videnspartnerskaber. I videnspartnerskabet samarbejder virksomheden med forskere og/eller studerende på AU med baggrund i konkrete udfordringer og behov og med fokus på gensidig videnudveksling og innovation.

For at sikre det bedste match mellem forsker og virksomhed afholder AU 1-2 årlige workshops, hvor universitetet i samarbejde med virksomheden inviterer relevante forskere til et samarbejdsforum. Den indledende fase faciliteres af Erhverv og Innovation, mens det mest hensigtsmæssige videre forløb aftales parterne imellem.

Ud over de årlige workshops indeholder videnspartnerskabsaftalen med AU en fælles styregruppe og deltagelse i et årligt netværksmøde for universitetets strategiske partnere.


Kommunesamarbejde

Samarbejde med offentlige virksomheder og organisationer har også et særligt fokus på AU. Mange fakulteter og institutter samarbejder med kommuner og har decentrale aftaler. Derudover AU har indgået 10 strategiske partnerskabsaftaler med kommunerne i Region Midtjylland for at give kommunerne og AU en hovedindgang til samarbejde og arbejde strategisk med at udvikle samarbejdet.

Samarbejdet med kommunerne fokuserer både på forskning, hvor fokus er på innovation og velfærdsudvikling i kommunerne, og på studerende, hvor fokus er rettet  mod jobmuligheder gennem konkrete studenterprojekter, casecompetition m.m. – både direkte med kommunen og kommunens SMV’er.