Erhvervssamarbejde

Aarhus Universitet vil styrke relationen til det omgivende samfund og bidrage med viden til vækst og velfærd. Derfor intensiverer vi vores samarbejde med private virksomheder og offentlige organisationer. Vi samarbejder bl.a. med store virksomheder, små- og mellemstore virksomheder (SMV) og kommuner.

Strategiske partnerskaber

Aarhus Universitet inviterer førende danske virksomheder til at indgå et strategisk partnerskab.

Et strategisk partnerskab med Aarhus Universitet gør det muligt for virksomheder at indgå i forskellige former for samarbejde med universitetets forskere og studerende, hvor gensidig videnudveksling og innovation er et fælles fokus.

Et strategisk partnerskab optimerer samarbejdet på tværs af virksomhedens forretningsenheder og universitetets fakulteter og institutter gennem gensidig forpligtelse, og er altid et langsigtet samarbejde.

En styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra relevante fakulteter og virksomheder sikrer forankring og dialog. Partnerskabet inddrager mindst to fakulteter og kan udvides efter behov.

Det strategiske partnerskab koordinerer øvrige aftaler og projekter, hvor individuelle aftaler beskriver ansvar, rettigheder og finansiering.

Partnerskabet starter med behovsafdækning og prioritering af fælles interesser, ofte med fokus på forskning, studerendes inddragelse og kompetenceudvikling.

Kommunesamarbejde

Samarbejdet med de offentlige virksomheder og organisationer har også et særligt fokus på AU. Mange fakulteter og institutter samarbejder med kommunerne gennem decentrale aftaler, mens universitetet på overordnet niveau har indgået samarbejdsaftaler med langt de fleste kommuner i Region Midtjylland for at give kommunerne og AU en hovedindgang til samarbejde og strategisk udvikling af partnerskaberne.

Samarbejdet med kommunerne omfatter både forskning, hvor fokus er på innovation og velfærdsudvikling i kommunerne, og samarbejde med studerende, hvor fokus er rettet mod jobmuligheder gennem konkrete studenterprojekter, case competitions med mere – både direkte med kommunen og kommunens SMV’er.