Mød Erhvervsudvalget: Thomas G. Jensen, professor og institutleder på Institut for Biomedicin

Erhverv og Innovation har sendt en stafet rundt til medlemmerne af AU's Erhvervsudvalg for at blive klogere på deres arbejde og visioner for universitetets erhvervssatsning. Læs Thomas G. Jensens ambitioner på området.

Thomas G. Jensen, professor og institutleder på Institut for Biomedicin.

Hvorfor skal Aarhus Universitet satse på erhvervssamarbejde og innovation?

Det skal vi, fordi det er en god idé, at vi som universitet interagerer med det omgivende samfund og bidrager med vækst, velfærd, viden og arbejdspladser. For mig er det ligeså vigtigt som forskning og uddannelse. Det er både til fordel for samfundet og en forudsætning for, at alle de unge mennesker, vi uddanner, kan finde et arbejde efter endt studie. Universitetet skal selvfølgelig bevare både forskningskvaliteten og -friheden, men jeg tror på, at flere og flere vil få øjnene op for forskning, der bidrager med konkrete løsninger i samfundet, så der bliver en god blanding mellem grundforskning og anvendt forskning i fremtiden.

Hvad ser du som Erhvervsudvalgets vigtigste opgave?

Erhvervsudvalget skal være det koordinerende element, der binder de forskellige dele af universitetet sammen inden for den fælles dagsorden om at skabe mere erhvervssamarbejde og innovation. I udvalget sidder repræsentanter fra hver af de fem fakulteter og Erhverv og Innovation. Udvalget er med til at sikre overførsel af gode idéer på tværs – vi kan inspirere hinanden og blive en katalysator for samarbejde på hele universitetet. 

Det er en udfordrende opgave at skulle samle så stort og mangfoldigt et universitet, men det er også en virkelig spændende opgave, der giver indblik i de andre fakulteters områder og forskellige indsatser. For eksempel synes jeg, at de gør en fantastisk indsats på Arts, som er til stor inspiration.

Hvilke dagsordener kan dit fakultet især bidrage til og få gavn af?

Min mærkesag er, at jeg drømmer om at være med til at skabe et Østjysk life science-miljø uden for universitetet, hvor vi kan være med til at skabe nogle levedygtige virksomheder inden for feltet, der vil bidrage til vækst og velfærd i samfundet og samtidig få skabt nogle nye forskningsresultater, der kan komme både forskningen og patienter i sundhedsvæsenet til gavn. Jeg tror, at vi lige nu er godt i gang med et slags eventyr, som bliver starten på sådan et miljø, hvor innovationen bygger på grundforskning af højeste kvalitet. Det er mit håb, at det kan være med til at skabe en klynge af life science-virksomheder, som kan udvikle sig og få succes.

Den type aktiviteter vil jeg gerne være med til at styrke – og ikke kun inden for life science-området. Jeg tror på, at vi kan være til inspiration for hinanden og udbrede sådanne miljøer til hele universitetet.

Hvad er dine visioner for AU’s arbejde med erhvervssatsningen de kommende år?

Jeg håber, at den strategi, der er for erhvervsområdet, får en effekt på universitetet. Kulturen på Aarhus Universitet skal udvikles, så forskere ser det som en mere naturlig del at bidrage til udvikling og innovation. Vi skal ændre universitetets DNA, så erhvervssamarbejde bliver en større del af det.