Nye regler for velkomsten til studier og studieliv på Arts

Fakultetsledelsen for Arts har godkendt nye formål og regler for studievelkomsten på Arts. Målet har været at skabe en fælles ramme, der kan understøtte kvalitet, fælles praksis og harmonisering i arbejdet med de nye studerendes velkomst og akademiske dannelsesproces.

At blive studerende på Arts er en dannelsesproces, og på fakultetet skal vi bestræbe vi os på at understøtte processen hele vejen. Derfor lægger de nye rammer både op til at sørge for en god velkomst og at hjælpe de studerende med at opnå de fornødne studiekompetencer i løbet af det første år på bacheloruddannelserne og det første semester på kandidatuddannelserne.

Der er flere mål for den indsats. De nye studerende skal have en god velkomst med et engagerende og inkluderende studievelkomstprogram. Fakultetet ønsker en studievelkomst med plads til alle, og det første møde skal være en positiv oplevelse, hvor alle føler sig velkomne og bliver mødt af engagerede undervisere og/eller tutorer.

De nye studerende skal integreres i fagmiljøet og få understøttet deres studium via stærke studiekompetencer. Og endelig skal fakultetet understøtte, at de nye studerende tidligt bliver en del af fællesskabet og studielivet på Arts i et studiemiljø med plads til diversitet og mangfoldighed, så alle studerende kan finde et fællesskab. De nye studerende skal derfor tidligt i deres studieforløb introduceres til og involveres i de mange muligheder, der er for fællesskaber og et rigt studieliv på Arts.

De nye formål og regler fastslår, at ansvaret er tydeligt placeret hos studielederne og afdelingslederne, og at der både skal være fokus på godt studiemiljø og relevans helt fra begyndelsen.