Bedømmelse af ansøgere til VIP-stillinger, Aarhus BSS

Aarhus BSS har fastsat et sæt kriterier og retningslinjer, som ansøgere til alle videnskabelige stillinger skal bedømmes ud fra. Du kan downloade retningslinjerne her på siden. De findes kun på engelsk.

Dokumentet indeholder en række vejledende retningslinjer og kriterier for bedømmelsen af ansøgere til videnskabelige stillinger ved Aarhus BSS. De gælder alle videnskabelige stillinger fra postdoc og op ved alle institutter og tilknyttede enheder ved Aarhus BSS.

I retningslinjerne kan du læse om:

  • Bedømmelsens formål
  • Udvalgets ansvarsområder
  • Bedømmelseskriterier
  • Bedømmelsesform