Uddannelse og kurser for ansatte

Her kan du orientere dig om efteruddannelser og kurser, som tilbydes ansatte på Aarhus BSS.

Læs mere om procedure for kursusudbud og kompetenceudvikling i relation til behov og ønsker til udvikling af didaktisk faglighed.

Procedure for kursusudbud og kompetenceudvikling

Aarhus BSS benytter det AU-definerede MUS-koncept, hvor den MUS-førende og medarbejderen drøfter behov for og ønsker til kompetenceudvikling, herunder behov og ønsker i forhold til udvikling af didaktisk faglighed, samt hvordan denne udvikling kan understøttes. Der samles op på MUS-runden i instituttets LSU, hvor eventuelle behov for indsatser bredt på instituttet identificeres.

Centre for Educational Development (CED) udsender to gange om året deres kursusudbud til institutterne. Kursusudbuddet indeholder kurser, der adresserer alle karrieretrin, og indholdet i kurserne er afstemt efter de undervisningsopgaver og det ansvar, som underviserne på de forskellige karrieretrin typisk varetager. Alle kurser evalueres og tilpasses løbende.

Adresseres det ønskede didaktiske udviklingsbehov ikke i det faste kursusudbud, er der mulighed for individuelt tilrettelagte forløb, der enten understøttes af CED, af instituttet eller gennem deltagelse i kurser uden for Aarhus BSS.