Dekanatets semesterhilsen

Kære alle

Velkommen tilbage til et nyt semester på Aarhus BSS.

Det summer igen af liv og nye studerende i Aarhus og Herning, og det er glædeligt at se så mange nye og unge kræfter, der har valgt at starte deres uddannelse på Aarhus BSS.

Vi ser tilbage på et forårssemester 2023, hvor fakultetet har været nødsaget til at foretage budgettilpasninger flere steder i organisationen. Nogle steder har det desværre også været nødvendigt med personalereduktioner.

Vi ser også tilbage på et semester med fortsat udvikling af Aarhus BSS’ faciliteter i Universitetsbyen, fakultetsledelsens beslutning om at ændre økonomimodellen på fakultetet, interne reorganiseringer i fakultetsadministrationen, samt drøftelser med Universitetsledelsen og Fakultetsledelsen om den forestående kandidatreform, som kommer til at præge mange semestre endnu og kræve en stor indsats af os alle.

Nu er partierne bag reformen blevet enige om et kommissorium for det kandidatudvalg, der skal udarbejde en samlet plan for bachelor- og kandidatuddannelser i det nye uddannelseslandskab på tværs af universiteterne. Det er en omfattende opgave, som universiteterne står overfor, og der venter også Aarhus BSS en betydelig opgave, når kandidatudvalget i løbet af næste år er kommet med sine anbefalinger. Uanset hvordan udfaldet bliver, så er det selvfølgelig fortsat vores målsætning, at Aarhus BSS også i fremtiden udbyder forskningsbaserede uddannelser af den højeste internationale kvalitet og dimittender, der er eftertragtede på det danske og internationale arbejdsmarked. Vi vil gå konstruktivt ind i arbejdet og vil bidrage til at finde de bedst mulige løsninger med respekt for vores fagligheder, vores aftagere og ikke mindst vores studerende.

Efteråret byder også på besøg af det internationale EQUIS-akkrediteringspanel. Besøget finder sted fra d. 19-21. september, hvor akkrediteringspanelet mødes med fakultetsledelsen, udvalgte medarbejdere, studerende og aftagere.

I efteråret skal vi også i gang med at søge efter et nyt medlem til Fakultetsledelsen. Institutlederstillingen ved Institut for Økonomi kommer i opslag, idet åremålet udløber. Den nuværende institutleder, Niels Haldrup, har meddelt, at han ikke ønsker at genansøge. Vi skylder Niels en stor tak for indsatsen gennem de sidste seks år. Niels efterlader et institut i god gænge.

Med de bedste ønsker for et godt efterårssemester

Venlig hilsen
Anne, Morten, Niels og Thomas
Aarhus BSS Dekanat