Evaluering af forskningskvalitet på Aarhus BSS, 2023-2025

Universitetsledelsen besluttede i efteråret 2022 at iværksætte en evaluering af forskningskvaliteten ved universitets fagmiljøer. Med afsæt i anbefalinger fra de akademiske råd er den overordnede rammesætning nu på plads.

Foto: fotograf: Jesper Rais/AU Kommunikation

Evalueringsprocessen skal bidrage til læring og udvikling i fagmiljøerne, med udgangspunkt i fagmiljøernes egne målsætninger, karakteristika og mekanismer til at understøtte fremragende forskning. Der vil være opmærksomhed på, om fagmiljøerne er godt placeret og rustet til fremtidige udviklinger på forskningsfelterne.

Evalueringen vil bestå af to hoveddele: en selvevalueringsrapport, som baseres på drøftelser af forskningskvalitet i fagmiljøerne, og et eksternt review foretaget af et internationalt panel.

På Aarhus BSS vil evalueringsenheden være instituttet, og det er således ikke opgaven at evaluere individuelle forskeres præstationer. Selvevalueringsrapporten skal forholde sig til en række markører for forskningskvalitet, som er tværgående for alle institutter, herunder forskningsproduktion og -gennemslagskraft, internationalt samarbejde og hjemtag af eksterne bevillinger. Dertil vil selvevalueringen omfatte en tematisk del med 2-3 fokusområder, som udvælges på instituttet, og som afspejler instituttets særlige behov for viden og udvikling.

I løbet af efteråret 2023 vil fakultetets forskningsudvalg udarbejde en overordnet protokol for selvevaluering og panelbesøg, som beskriver processen og indholdet af de to grundelementer. Sideløbende er det planen, at institutterne udvælger de særlige fokusområder, som skal indgå i evalueringen, og tager hul på den praktiske planlægning af forløbet.

Evalueringsprocessen gennemføres i løbet af 2024-2025 og forventes fremover gentaget med 4-5 års mellemrum.