Samkørselspladser ændres til almindelige parkeringspladser

Fremover vil du kunne parkere efter almindelige parkeringsregler på de pladser, der tidligere har været samkørselspladser i området i NØ, som markeret på billedet. Der vil fortsat være markering på asfalten om, at det er en samkørselsplads, da det afventer at blive fjernet, men det har ingen konsekvenser for brugen af p-pladserne. 

Samkørselspladsen i Tåsingegade forventes nedlagt senere på året. Der kommer mere information herom, når det er afklaret.

Yderligere oplysninger:
Peter Bachmann Vestergaard
Teknisk Chef, Aarhus BSS
Mobil tlf:+45 4037 2188 
Mail: pbv@au.dk