Strategiske prioriteringer på Aarhus BSS i 2024-2025

Medio november 2023 afholdte fakultetsleden sit årlige strategiseminar, hvor de strategiske målsætninger blev drøftet, både for de enkelte institutter og for fakultetet som helhed.
Forud for seminaret har hvert institut udarbejdet en hvidbog, der opridser aktiviteter og prioriteringer for det kommende år og som er i overensstemmelse med og fremmer de strategiske målsætninger på Aarhus BSS.

To overordnede emner dannede rammen om programmet for seminardagen: den politiske aftale om kandidatreformen og forskningsevaluering, som alle fakulteter på AU skal igennem i løbet af 2024/2025. Programmet omfattede også en bredere drøftelse af institutternes og fakultetets strategiske målsætninger, der tog udgangspunkt i institutternes hvidbøger og dekanatets øvrige input til fakultetsspecifikke indsatser, som forventes løftet i 2024/2025.

På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at følgende indsatser skal være særligt prioriterede på Aarhus BSS i 2024 og 2025:

  • Udvikling af kandidatuddannelser i overensstemmelse med den nationale reform af kandidatuddannelserne med det klare mål at opretholde høj kvalitet i forskningsbaseret undervisning og sikre studieprogression og arbejdsmarkedsrelevans for vores kandidater.
  • Reducere 1.årsfrafaldet og opretholde høj kvalitet i studenterrekrutteringen.
  • Fokusere indsatser for ekstern forskningsfinansiering med henblik på at
    • forbedre succesraterne ifm. hjemtag af forskningsmidler fra EU og attraktive fonde i Danmark
    • afdække yderligere potentialer for finansiering af uddannelses- og forskningsinfrastruktur i samarbejde med erhvervslivet.
  • Evaluering af forskningskvaliteten på institutterne. Processen skal bidrage til drøftelser om kvalitet i forskning og udvikling af fagmiljøerne.
  • Udarbejde en handleplan for fakultetets internationaliseringsinitiativer for 2024/2025.
  • Revidere fakultetets brandingprofil og markedsføringsinitiativer, så de på bedste vis understøtter fakultetets strategi.