Campus 2.0 for medarbejdere

 

Aarhus BSS’ aktiviteter på Fuglesangs Allé flytter efter planen til den nye Universitetsby i sommeren 2025. Dermed samles fakultetets aktiviteter i Aarhus på tværs af Nørrebrogade.

AU's Campus 2.0 styregruppe har netop godkendt det udbudsmateriale, der gennemgår fakultetets konkrete ønsker og behov i den nye Universitetsby. Dermed er udbudsprocessen i gang. Indtil årsskiftet vil der derfor køre en forhandlingsrunde med de entreprenører, som vælger at byde ind på opgaven.

Fakultetets udbudsmateriale tager udgangspunkt i de overordnede principper for Campus 2.0 - herunder særligt principperne om at sikre nærhed mellem forskere og studerende og at åbne fakultetet op ud mod omverdenen. Andre centrale principper er at sikre et godt studiemiljø, at understøtte fremtidens undervisningsformer og at styrke det tværfaglige samarbejde.

Udbudsmateriale er baseret på den statusrapport, som blev udformet efter en omfattende høring på fakultetet i efteråret 2018. Rapporten blev godkendt af universitetets styregruppe i november 2019.

Hvad sker der nu?

Når de deltagende totalentreprenørteams har indsendt deres endelige tilbud, vil et bedømmelsesudvalg vurdere disse og udvælge en vinder. Bedømmelsesudvalget vil bestå af to til tre repræsentanter fra Aarhus Universitetet og fra FEAS samt to fagdommere. Vinderen af projektet forventes at blive udpeget i slutningen af marts 2021, hvorefter arbejdet med at skabe fremtidens campus for alvor går i gang. 

Gennem hele processen og frem til flytningen vil relevante fora og institutterne blive holdt løbende orienteret. Der vil desuden blive kommunikeret om processen her på fakultetets Campus 2.0-hjemmeside.

Vil du vide mere?

 

Har du spørgsmål om Campus 2.0, kontakt:

Henrik Friis Bach
hfbach@au.dk
Telefon: +4593508418