Forskningshjemmel

Indholdet er opdateret i september 2021. Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer disse sider. 


Her kan du finde information om forskningshjemlen. Du kan bruge forskningshjemlen som behandlingsgrundlag, hvis du alene behandler personoplysninger til videnskabelige eller statistiske formål, og hvor behandlingen er nødvendig for forskningen.   


Ifølge databeskyttelsesforordningen (oplysningspligten) skal du informere deltagerne (også kaldet ”de registrerede”) i dit forskningsprojekt om, hvordan du behandler deres personoplysninger. AU har to skabeloner, som du kan bruge til at opfylde oplysningspligten.

Du kan bruge skabelonerne i de situationer, hvor du behandler personoplysningerne på forskningshjemlen (dvs. uden et specifikt databeskyttelsesretligt samtykke). Du skal på forhånd have taget stilling til, om Aarhus Universitet er selvstændig dataansvarlig eller fælles dataansvarlig med en ekstern part. 

Du kan finde en vejledning til, hvordan du udfylder oplysningspligten i skabelonen.

Hvis du skal videregive personoplysninger på forskningshjemlen, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler om indhentelse af en videregivelseserklæring eller i nogle tilfælde tilladelse fra Datatilsynet. 

Rammerne for forskningshjemlen

ANVENDELSESOMRÅDE

Behandling af personoplysninger kan ske, hvor behandlingen alene sker til videnskabelige eller statistiske formål, og hvor behandlingen er nødvendigt for forskningen.    

Vær særligt opmærksom på, at forskningshjemlen ikke kan anvendes som behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger i undervisningssammenhæng.    


BETINGELSER

Behandlingen skal ske/være:

  • inden for et anerkendt videnskabeligt område eller i statistisk øjemed.
  • nødvendig for forskningen.

DOKUMENTATIONSKRAV

Det kan være et krav, at oplysningspligten varetages, og at det dokumenteres.

Du kan få hjælp til at varetage oplysningspligten ved at udfylde skabelonen til overholdelse af oplysningspligten i forskningsprojekter, hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på forskningshjemlen.

Du skal huske at gemme en kopi af dokumentet.    


DELTAGERNES (DE REGISTREREDES) RETTIGHEDER

Når du baserer din behandling på forskningshjemlen, er der visse af de registreredes rettigheder, som du ikke nødvendigvis skal iagttage, f.eks. retten til indsigt. Det skyldes, at databeskyttelsesloven tager særlige hensyn til forskningen, når behandlingen af personoplysninger er baseret på forskningshjemlen. Databeskyttelsesloven indeholder særlige regler, der beskytter den registrerede på anden vis.   


VIDEREGIVELSE AF DATA INDEN FOR EU/EØS (NB: IKKE OVERLADELSE TIL DATABEHANDLER)

Du kan videregive personoplysninger til anden forskning uden Datatilsynets tilladelse inden for EU/EØS ved at lave en videregivelses-erklæring. Du kan bruge AU’s skabelon.     


VIDEREGIVELSE AF DATA UDEN FOR EU/EØS (NB: IKKE OVERLADELSE TIL DATABEHANDLER)

Du må kun videregive personoplysninger til en modtager uden for EU/EØS, hvis du har fået tilladelse fra Datatilsynet. Find mere information om videregivelse.     


VIDEREGIVELSE AF BIOLOGISK MATERIALE (NB: IKKE OVERLADELSE TIL DATABEHANDLER)

Du må kun videregive personoplysninger i form af biologisk materiale til anden forskning, hvis du har fået tilladelse fra Datatilsynet. Find mere information om videregivelse.     


PUBLICERING AF PERSONOPLYSNINGER

Du må kun videregive særlige kategorier (følsomme) af personoplysninger med henblik på publicering, hvis du har fået tilladelse fra Datatilsynet. Videregivelse af almindelige personoplysninger med henblik på publicering kan ske, hvis det er nødvendigt, og oplysningerne er pseudonymiserede. Find mere information om videregivelse.     


SÅDAN HENVISER DU TIL HJEMMELSGRUNDLAG

  • Behandlingen af almindelige personoplysninger: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra e.
  • Behandlingen af følsomme personoplysninger: Databeskyttelseslovens § 10, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.