Forskningshjemmel

Indholdet er opdateret i august 2023. Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer disse sider. 


Overvejer du at basere din behandling af personoplysninger på forskningshjemlen? Her kan du få styr på:

  • hvornår du kan bruge forskningshjemlen
  • hvilke muligheder du har, når du baserer behandlingen på forskningshjemlen.
  • hvilke betingelser der gælder, når du baserer behandlingen på forskningshjemlen

Forskningshjemlen er et behandlingsgrundlag i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, som giver forskere en vid adgang til at behandle personoplysninger, når behandlingen udelukkende sker til videnskabelige eller statistiske formål.

Hvis du som forsker baserer din behandling på forskningshjemlen, skal du være opmærksom på de rammer, der gælder. Du kan læse mere om dette nedenfor.

Desuden skal du huske at overveje, om det er muligt at varetage oplysningspligten overfor den registrerede. Du kan læse mere om oplysningspligten og finde skabeloner, som kan hjælpe dig med at varetage din oplysningspligt på siden Oplysningspligt.

Hvis du skal videregive personoplysninger på forskningshjemlen, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler om indhentelse af en videregivelseserklæring eller i nogle tilfælde tilladelse fra Datatilsynet.

Rammer og betingelser for forskningshjemlen

Anvendelsesområde

Behandling af personoplysninger kan ske, hvor behandlingen alene sker til videnskabelige eller statistiske formål, og hvor behandlingen er nødvendigt for forskningen.    

Vær særligt opmærksom på, at forskningshjemlen ikke kan anvendes som behandlingsgrundlag for behandling af personoplysninger i undervisningssammenhæng.    


Betingelser

Behandlingen skal ske/være:

  • inden for et anerkendt videnskabeligt område eller i statistisk øjemed.
  • nødvendig for forskningen.

Dokumentationskrav

Det kan være et krav, at oplysningspligten varetages, og at det dokumenteres.

Du kan få hjælp til at varetage oplysningspligten ved at udfylde skabelonen til overholdelse af oplysningspligten i forskningsprojekter, hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på forskningshjemlen.

Du skal huske at gemme en kopi af dokumentet.    


De registreredes rettigheder

Når du baserer din behandling på forskningshjemlen, er der visse af de registreredes rettigheder, som du ikke nødvendigvis skal iagttage, f.eks. retten til indsigt. Det skyldes, at databeskyttelsesloven tager særlige hensyn til forskningen, når behandlingen af personoplysninger er baseret på forskningshjemlen. Databeskyttelsesloven indeholder særlige regler, der beskytter den registrerede på anden vis.   


Videregivelse af personoplysninger

Videregivelse af personoplysninger

Der gælder særlige regler, når en videregivelse er baseret på forskningshjemlen. 

Som udgangspunkt betyder det, at du skal indhente en videregivelseserklæring fra modtageren. 

Der er dog 3 tilfælde, hvor du skal indhente en tilladelse fra Datatilsynet, hvis du skal videregive personoplysninger:

  1. Hvis du skal videregive personoplysninger (følsomme eller oplysninger om strafbareforhold) til en modtager uden for EU/EØS eller en international organisation.
  2. Hvis du skal videregive biologisk materiale.
  3. Hvis du skal videregive  (følsomme eller oplysninger om strafbareforhold) i forbindelse med publisering i et anerkendt tidsskrift eller lignende. Husk at personoplysningerne skal være pseudonymisererede.

Sådan henviser du til forskningshjemlen