Bogføring af modtagne refusioner

Bogføring af modtagne refusioner

Processen beskriver, hvilke aktiviteter der gennemføres på AU i forbindelse med bogføring af modtagne lønrefusioner.
Modtagne lønrefusioner lønbehandles på personniveau i SLS. Forud herfor sker selve indbetalingen af modtagne lønrefusioner på en bankkonto, hvorefter Regnskab sørger for at kontere indbetalingerne på mellemregningskonti for refusioner på balancen, på baggrund af hvilke der kan foretages lønbehandling.

Processen er gældende for alle fakulteter og for projekter på alle delregnskaber.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Bankmeddelelse modtages

  • Bankmeddelelse modtages

   En medarbejder i Regnskab tjekker bankkonto for indkomne lønrefusioner.
    

 • Refusionsmeddelelse via Virk.dk modtages

  • Refusionsmeddelelse via Virk.dk modtages

   Regnskab modtager refusionsmeddelelse via Virk.dk.
    

 • Sammenhold bank og lønrefusion

  • Sammenhold bank og lønrefusion

   Bank- og refusionsmeddelelse sammenholdes. Kopi af refusionsmeddelelse sendes til Løn, som forestår selve lønbehandlingen.
    

 • Finanskladde udarbejdes og bogføres

  • Finanskladde udarbejdes og bogføres

   Regnskab indtaster lønrefusioner i en finanskladde af første person; anden person kontrollerer og bogfører.
    

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: