Månedshjul

Månedshjul

Afleverings- og servicefrister


Der sondres mellem om frister er deadlines (hvor man meget gerne må være færdig før), om fristen er en udførelsesdato (dvs. hverken før eller efter) eller en servicefrist, som man bør overholde, hvis man vil være sikker på at få transaktionen eller ændringen med i den pågældende periode.