Ressourcemodellen

Ressourcemodellen er AU’s interne lønomkostningsfordeling.

Modellen er bygget op omkring kostpriser, som beregnes ud fra den faste tilbagevendende del af månedslønnen. På månedlig basis laves der forskellige kørsler, som sørger for at bogføre den faktiske løn og den allokerede eller tidsregistrerede løn. Der laves også kontroller af modellen. Herunder ses forløbet og processerne i en almindelig måned.

 

 • FAQ

  • Hvordan/hvornår oprettes en ressource?

   • Ressourcenumre oprettes på baggrund af den første udbetalte månedsløn og ud fra den stillingstyper medarbejderen har. Hver måned oprettes og opdateres stamdata på nye og eksisterende ressourcer baseret på oplysninger fra SLS. I oversigten over stillingstyper, er der angivet hvilke der skal oprettes som ressourcer i Navision. Hvert lønnummer i SLS får et unikt RS-nummer. En medarbejder kan derfor godt have flere RS-numre, men kun et enkelt vil som udgangspunkt være aktivt.
     

  • Hvornår opdateres kostpriserne på min ressource?

   • Når en medarbejder har fået oprettet et RS-nummer og fået udbetalt sin første løn, udregnes der en kostpris pba. denne. Dette sker i slutningen af hver måned. På de tidsregistrerende ressourcer genberegnes kostpriserne en gang årligt (januar), mens de allokerende ressourcer genberegnes både årligt (januar) og løbende, hvis der er ændringer i lønnen på 0,5 pct.

    Se vejledningerne om kostpriser.

    Undtagelse: Hvis tidsregistrerende ressourcer skal genberegnes i løbet af året, skal der være sket en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet.
     

  • Hvorfor har min ressource forkert stedkode?

   • Hvis en medarbejder er oprettet med en stedkode i SLS, som ikke eksisterer i Navision, vil ressourcen blive placeret på stedkode 9912. For at få ressourcen placeret på den korrekte stedkode, skal der laves en ompostering i SLS. Herefter kommer stamdata fra SLS til Navision via en automatisk opdatering af ressourcerne i Navision og stedkoden vil blive rettet. Stedkoden kan ikke rettes direkte i Navision.
     

  • Hvordan laver man en ompostering i SLS?

  • Hvorfor er der ikke bogført POP på mine ressourcer?

   • Tjek at stamdata på dit projekt er opsat korrekt (se vejledning omkring POP).
     

  • Hvorfor er det ikke lagt POP på mine budgetter?

   • Budgetlinjer som skal poppes skal være lagt ind med datoen 01-01-20xx og stamdata på projektet skal være korrekt (se vejledning omkring POP).
     

  • Hvorfor er mine ressourcer på timelisten?

   • Hvis der er forskel på de timer, der er allokeret via allokeringsmodulet i Navision, og de timer som er registreret i SLS, vil der være en timedifference, som bliver vist på timelisten.
     

  • Hvad viser RAH-listen?

   • RAH-listen (Ressource allokerings hjælpeliste) viser de registrerede timer i SLS og de allokerede timer i Navision. Hvis der er en difference mellem de to, vil ressourcen dukke op på listen. Fra RAH-listen er frigivet, er der omtrent en uge til at få allokeret korrekt inden allokeringen bogføres.
     

  • Hvad betyder lønnummer uden ressourcenummer?

   • Hvis en medarbejder har fået udbetalt løn uden ressourcenummer og uden fuld kontering, vil medarbejderen blive bogført på aktivitet 59125 på lønafstemningsprojektet. Hvis medarbejderen ikke senere oprettes som ressource, skal der påføres fuld kontering via lønkontoret. Hvis medarbejderen senere bliver oprettet som ressource, vil residualbeløbet på 59125 blive omposteret til timer af ressourceenheden. Dette sker en gang i kvartalet.
     

 • Bogføring af løn, ressourceallokering og tidregistrering

 • Oprettelse og opdatering af ressourcer ud fra stillingstyper - herunder oversigt over stillingstyper

 • Beregning af kostpriser for allokeringsressourcer: Dansk version - English version

 • Beregning af kostpriser for tidsregistrerende ressourcer: Dansk version - English version

 • Bogføring af priskorrektioner (POP)

 • Historiske kostprisformler

 • Historisk beregning af intern bidragssats

 • Historiske takstkataloger for ressourcekostpriser

 • Hjælpeværktøj til beregning af kostpriser

 • Lønafstemning mellem sag og finans