Afregning af udgifter (rejser)

Formålet med beskrivelserne er, at vise flowet i RejsUd der er forbundet med ”Udgifter og kørsel” og ”Rejseafregninger”.

Afregningerne udarbejdes med henblik på at afregne de afholdte og ikke tidligere afregnede omkostninger afholdt via AU kreditkort, eller kontante udlæg afholdt af den rejsende samt time-dagpenge og kilometergodtgørelse.