Lokale kontantkasser

Lokale kontantkasser

Formålet med denne beskrivelse er at vise de aktiviteter der er forbundet med de lokale kassers registrering af periodens kontante indbetalinger. Der må ikke foretages udbetalinger fra lokale kontantkasser.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Registrering af indbetaling på kasserapport

  • Registrering af indbetaling på kasserapport

   Alle ekspeditioner i forbindelse med kontantkassen varetages af en medarbejder, som er bemyndiget hertil af institutlederen (fremsendt kassefuldmagt - fuldmagt II - til Regnskab).

   Medarbejderen registrerer de modtagne indbetalinger.
    

 • Kasserapport og bilag fremsendes til Regnskab

  • Kasserapport og bilag fremsendes til Regnskab

   Kasserapporten og bilag samles og fremsendes til Regnskab.
    

 • Kontrol og afstemning

  • Kontrol og afstemning

   Bilag kontrolleres og afstemmes i forhold til kontaktbeholdningen. Endvidere kontrolleres fuldmagtsforhold.
    

 • Tastning i finanskladde

  • Tastning i finanskladde

   Alle indbetalinger tastes i en finanskladde af Regnskab, undtaget på Steno og Væksthusene, som selv taster i Navision.

   Kontostrengen viser salgsstedet.

 • Kontrol og bogføring af finanskladde

  • Kontrol og bogføring af finanskladde

   Regnskab kontrollerer og bogfører finanskladden.
    

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: