Betal købsfaktura

Proces for betaling af købsfaktura

Kreditorgruppen

Denne proces beskriver, de processer der er forbundet med betalingen af en faktura. Alle processerne foregår centralt på Regnskabskontoret. Det bemærkes at betaling af fakturaer kun foregår et sted (Regnskabskontoret) på Aarhus Universitet.

Alle fakulteter på Aarhus Universitet er omfattet af denne proces..

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

Proces for Betaling af faktura i AU´s Økonomisystem

  • Den medarbejder i Kreditorgruppen som har dannet betalingsforslaget første godkender og videresender Udbetalingsforslaget til anden godkender person med de nødvendige rettigheder.
  • Efter godkendelsen sender den person som har udarbejdet betalingsforslaget, og betalingsfilen sendes i banken.
  • Der henvises til en eksisterende arbejdsgangsbeskrivelse ” Godkendelse og forsendelse af betalingsfil”

Har du spørgsmål...

....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: