Massebogføring af købsbilag

Massebogføring af købsbilag i AU's Økonomisystem

Kreditorgruppen

Denne proces omhandler, hvordan proceduren er for massebogføring af købsbilag i AU’s Økonomisystem.

Proceduren er gældende for alle fakulteter og kreditnotaer på Aarhus universitet, som anvender workflowsystemet.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

  • Købsbilag der er blevet godkendt af disponenterne (projektøkonomer/forretningscontrollerne) i AU’s elektroniske faktureringssystem bliver automatisk overført til AU’s Økonomisystem om natten
  • Betalingsgruppen henter og masseacceptere købsbilagene i AU’s Økonomisystem
  • Massebogføringsgruppen kontrollerer herefter købsbilagene i AU’s Økonomisystem for eventuelle fejl, inden selve massebogføringen foretages
  • Betalingsgruppen betaler nu de bogførte købsbilag

Har du spørgsmål...

....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: