Kreditor, rykkere

Proces for rykkerhåndtering og påmindelser

Kreditorgruppen

Proces der beskriver de aktiviteter, der er forbundet med håndteringen af en rykker fra en leverandør (kreditor).
Det bemærkes at processen kan starte centralt på Regnskabskontoret eller decentralt på et institut, afhængig af hvem der modtager rykkeren.

Processen beskriver også hvordan Kreditorgruppen sender en påmindelse ud til rekvirenterne.

Alle fakulteter under Aarhus Universitet er omfattet af processen.

Procesdiagrammer

Forstør diagrammerne ved at klikke på dem.

Procesbeskrivelse

Proces for Rykkerhåndtering

  • Når leverandøren sender rykkerskrivelser og kontoudtog, bliver de behandlet i Kreditorgruppen

     

Proces for påmindelse om forfalden faktura-flow

  • Kreditorgruppen tjekker hvad der ligger af forfaldne faktura hos Rekvirent/Disponent i IndFak
  • Mail/telefonopkald foretages til Rekvirent / Disponent med påmindelse om forfaldne faktura i IndFak
  • Rekvirent / Disponent foretager en opfølgning på fakturaen

Har du spørgsmål...

....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: