Kreditorhotline

Proces for kreditorhotline

Kreditorgruppen

Processen beskriver de aktiviteter der er forbundet med behandling af indkomne spørgsmål fra institutter/områder.

Processen er gældende for alle fakulteter på Aarhus Universitet.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

Proces for Kreditorhotline-flow

  • Indkomne spørgsmål m.v. fra Institutter / Områder
  • Servicegruppen varetager funktionspostkasserne for videreformidling
  • Indkomne spørgsmål m.v. behandles / undersøges af Kreditorgruppen.
  • Kreditorgruppen giver herefter besked til Institutterne / Områderne

Har du spørgsmål...

....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: