Leverandøroprettelse

Proces for leverandøroprettelse

Leverandør

Processen beskriver de aktiviteter der er forbundet med oprettelsen af en ny kreditor. Proces "Modtagelse af købsfakturaer" danner input til denne proces.

Processen er gældende for alle fakulteter på Aarhus Universitet.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

Proces for Leverandøroprettelse

Når der oprettes en ny dansk leverandør eller der skal laves nogle ændringer på en leverandør, er det i rollen som ”BESTILLER” – step 1

Når den er oprettet i step 1, bliver den ”tjekket” med det skarpe øje, om der evt. skulle være sneget sig en lille taste fejl ind, og det er i rollen som ”Godkender” – step 2

Rollen ”Bestiller” og ”Godkender” vil altid blive varetaget af fakturamanagerne

Når step 1 og step 2 er foretaget skal oprettelsen på en leverandør, forbi det sidste step 3, som er ”ACCEPTERE” rollen. Rollen ” ACCEPTERER” ligger på Projektkontoret, som varetager dette step.

Er der ændringer på en leverandør, så er der kun 2 step.

Har du spørgsmål...

....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: