Foretag afstemning

Processen beskriver hvilke aktiviteter, relevante hovedområder på AU skal gennemføre, når der foretages periodiske afstemninger. Processen er gældende for alle hovedområder på AU.

1. Indsamling af dokumentation ifht. Områder der skal afstemmes

Der indsamles centralt dokumentation omkring det der skal afstemmes. Her trækkes bl.a. data fra NS. Der forelægger tjeklister for afstemning.

2. Afstemning af bogføring til dokumenter/moduler

Der foretages en afstemning af NS med de enkelte moduler (debitor, kreditor, bank og anlæg).

3. Dialog om afstemningsposter

Der indhentes oplysninger fra decentralt hold, hvis nødvendigt, omkring afstemningsposterne, hvis der opstår umiddelbare differencer, der kræver en forklaring.

Kan afstemningsposter bogføres?

•       Ja: afstemningsposterne skal bogføres. Næste aktivitet er nr. 4 ”Afstemning bogføres”

•       Nej: afstemningerne skal ikke bogføres. Processen afsluttes

4. Afstemning bogføres

Afstemningsposterne bogføres centralt af økonomimedarbejderen.