Foretag periodisering

Processen beskriver, hvilke aktiviteter relevante hovedområder på AU skal gennemføre, når der foretages periodiseringer ved årets afslutning. Det bemærkes at bogføringen sker central fordi der er tale om ”lukkede perioder” i regnskabet.

Processen gælder for alle hovedområder på AU.

1. Udsender information

Regnskabskontoret udsender ultimo december - via en mail til alle navision brugerne - en instruks vedrørende periodisering af indtægter og omkostninger, som der ikke er modtaget fakturaer på. Sammen med instruksen vedhæftes der et indberetningsskema som anvendes ved tilbagemeldingen til Regnskabskontoret. Indberetningsskema og vejledning kan findes på Økonomiportalen.

3. Oplysninger omkring periodiseringer

Decentralt udfyldes oplysninger omkring periodiseringer, som sammen med dokumentationen mailes til regnskabskontoret.

4. Kontrol af udfyldt skabelon og dokumentationen dertil

Centralt kontrolleres den udfyldte indberetningsskabelon og tilhørende dokumentation.

Er materiale og udfyldelse OK?

Findes materialet og udfyldelsen tilfredsstillende?

●   JA  : Materialet er ok, og næste aktivitet er nr. 3 ”Bogføring”.

●   NEJ: Materialet er ikke ok, og der derfor tilbageløb til aktivitet 1 ”Oplysninger omkring periodiseringer”.

5. Periodiseringer bogføres

Når grundlaget er accepteres bogføres periodiseringerne centralt.