Afregn moms

Processen beskriver, hvilke aktiviteter Regnskabskontoret på AU skal gennemføre, når der skal afregnes moms.

Momsafregningen foretages centralt af Regnskabskontoret på AU.

1. Opgørelse af momsafregning for perioden

Centralt trækkes oplysninger fra Navision Stat omkring de 3 typer moms: toldmoms, refusion samt EU moms.

2. Udfylde og afsendelse af momsafregning

Ud fra de fundne oplysninger udfyldes momsafregningen og afsendes til SKAT.

3. Indbetaling af skyldigt beløb

Der indbetales det beregnede beløb – via proces 1.3.4.1 ”Lav ekspedition”.

Proces 1.4.4.1 ”Lav ekspedition”

Denne proces omhandler ekspeditionen af momsafregningen.

4. Kontrol af momsafregning

Det kontrolleres hvorvidt det indbetalte beløb stemmer med det skyldige beløb.