Proces for debitorhensættelse

Debitorer

Denne proces beskriver de aktiviteter, der er forbundet med at vurdere, hvor meget der skal hensættes til tab på debitorer.

Processerne er gældende for alle fakulteter på AU, med undtagelse af STADS debitorer.

Procesdiagram

Nedenstående diagram viser de aktiviteter, der er forbundet med debitorhensættelser.

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Træk af aldersfordelt debitorliste

  • Træk af aldersfordelt debitorliste

   Teamleder for Debitorgruppen udtrækker kvartalsmæssigt en aldersfordelt debitorliste i Navision.
    

 • Vurdering af om udeståender i Navision skal hensættes

  • Vurdering af om udeståender i Navision skal hensættes

   Teamleder for Debitorgruppen vurderer i hvilken grad det er nødvendigt at hensætte til tab på debitorer. Vurderingen sker med udgangspunkt i antal udsendte rykkere og kundekontakten.
    

 • Bogføring af hensættelser

  • Bogføring af hensættelser

   Teamleder for Debitorgruppen taster eller bogfører finanskladden for hensættelserne i Navision.

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: