Proces for inkasso

Debitorer

Denne procedure beskriver de aktiviteter, der er forbundet med at sende en debitor til inkasso. Input til denne procedure er "Proces for rykkerhåndtering”.

Proceduren er gældende for alle fakulteter under Aarhus Universitet.

Proceduren er gældende for alle debitorer med undtagelse af STADS, INTSTUD og eksterne bevillingsdebitorer.

Procesdiagram

Nedenstående diagram viser de aktiviteter, der er forbundet med at sende en debitor til inkasso.

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Proces for rykkerhåndtering

  • Proces for rykkerhåndtering

   AU har udarbejdet rykkerprocedurer, der sikrer, at debitorerne modtager maksimal 2 rykkere på forfaldne debitorsaldi. Hvis de 2 rykkerskrivelser ikke medfører en indbetaling fra debitoren, af det udestående beløb, så overgår saldoen til inkasso. Processen for rykkerhåndtering beskrives andet steds.

   Udestående beløb sendes videre til inkasso ved SKAT. Denne handling kræver ikke godkendelser/accept af regnskabschefen på AU, da proceduren blot efterleves.
    

 • Sendes til inddrivelse ved SKAT

  • Sendes til inddrivelse ved SKAT

   Beløbet indberettes til SKAT i RIM-systemet af regnskabsmedarbejderen. Denne handling kræver ikke yderligere godkendelser/accept af regnskabschefen på AU, da proceduren blot efterleves.

   Indberetningen i RIM-systemet foretages centralt.
    

 • Arkivere kopi af inkassobilag

  • Arkivere kopi af inkassobilag

   I Regnskab arkiveres en kopi af alle inkassobilag.
    

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: