Proces for registrering af indbetaling

Debitorer

Processen viser de aktiviteter, der er forbundet med registreringen af en indbetaling. Processen gælder for alle fakulteter på AU.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Træk af elektroniske indbetalinger

  • Træk af elektroniske indbetalinger 

   Via elektroniske filer fra banken indlæses indbetalinger. 

   Der kan ske indbetaling på følgende måder:

  • FIK-kort (udlignes automatisk i åbne poster på debitor)

  • EAN/SWIFT .

  • Bankkonto .

  • Kreditkort .

  • Kontant .
    

 • Match af manuelle indbetalinger

  • Match af manuelle indbetalinger

   Regnskabsmedarbejderen undersøger, hvorvidt den konstaterede indbetaling kan matches med en åbenstående post på debitoren.

   Det kontrolleres, at debitoren, beløbet, mv. er korrekt. Der accepteres mindre differencer, der ligger under bagatelgrænsen, ml. fakturabeløb og det indbetalte beløb.

  • Findes der en eller flere fakturaer, der tilsammen matcher indbetalingen, fortsættes til "Udlign og bogfør”.

  • Den manglende automatiske udligning kan f.eks. skyldes manglende match af beløb, fakturanummer, allerede udlignede fakturaer, manglende betalingsoplysninger m.m.
   Er indbetalingen uplacerbar, fortsættes til "Kontakt om manglende match".
    

 • Udlign og bogfør

  • Udlign og bogfør

   Regnskab matcher, udligner og bogfører de manuelt behandlede indbetalinger. Regnskab bogfører eventuelle mindre differencer ml. fakturabeløb og det indbetalte beløb. 

 • Kontakt om manglende match

  • Kontakt om manglende match 

   Debitor kontakter indbetaler med henblik på at konkretisere indbetalingen, dvs. hvilken evt. faktura eller person på AU indbetalingen vedrører. Der bogføres på en interimskonto til sagen er opklaret.

 • Er differencen <> bagatelgrænsen?

  • Er differencen <> bagatelgrænsen?
    

  • Ved kursdifferencer mellem bogført faktura og indbetaling har AU vedtaget en bagatelgrænse på kr. 1000.

  • Er kursdifferencen under bagatelgrænsen, bogføres beløbet på differencekonto 229111, projekt 19618 og aktivitetsnummer 54228.

  • Er kursdifferencen over bagatelgrænsen, bogføres beløbet på artskonto 229111/934110/934111/934112 med samme projekt- og aktivitetsnummer som fakturaen.

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: