Proces for rykkerhåndtering

Samarbejdsaftaler

Denne proces viser de aktiviteter, der er forbundet med at rykke debitorer på samarbejdsaftaler (eksterne midler).

Processen gælder for alle fakulteter. Processen foregår centralt i Regnskab.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Debitorpost forfalden

  • Debitorpost forfalden

   Rykkerbehandlingen foregår i Regnskab. Regnskab kontrollerer en gang månedligt, om der er poster, der ikke er betalt på forfaldstidspunktet.
    

 • Udarbejder forslag til rykkerliste

  • Udarbejder forslag til rykkerliste

   Regnskab udarbejder forslag til en rykkerliste på baggrund af en aldersfordelt liste.
    

 • Rykker

  • Rykker

   Regnskab sender op til 2 rykkere for det forfaldne beløb.
   Betaler debitoren stadig ikke, forsøges debitoren kontaktet via mail eller pr. telefon for at indgå en betalingsaftale.
    

 • Er årsagen til den manglende indbetaling en reklamation?

  • Er årsagen til den manglende indbetaling en reklamation?

   Hvis årsagen skyldes en reklamation videregives sagen til den forretningscontroller/projektøkonom, som er ansvarlig for projektet. Forretningscontroller/projektøkonom tager kontakt til debitoren for at behandle reklamationen.

   Hvis årsagen ikke skyldes en reklamation, fortsæt til "Rykker".
    

 • Kontakt til samarbejdspartner

  • Kontakt til samarbejdspartner

   Samarbejdspartneren/debitoren kontaktes af forretningscontroller/projektøkonom for at udrede sagen.

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: