AU EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

MASTER-UDDANNELSER

DIPLOM-UDDANNELSER

ENKELTFAG

 

AU’s efter- og videreuddannelse udgør et bredt spektrum af uddannelsestilbud, hvor du kan udvikle dine kompetencer indenfor den organisation, du allerede er en del af. Det gælder både indenfor dit nuværende fagområde, og hvis du ønsker at skifte retning i din karriere.

Efter- og Videreuddannelse tilbyder uddannelsesforløb, der strækker sig over flere år, samt kortere forløb hvor du hurtigt kan tilegne dig nye kompetencer. Der udbydes bl.a. masteruddannelser, diplomuddannelser, enkeltfag, heltidsuddannelser på deltid og fag via tompladsordningen.

Fagområderne spænder vidt indenfor universitetets fire fakultetsområder: Health, Arts, Science and Technology og Business and Social Sciences.   

Læs mere om kursusudbuddene her:

Administrativ Efteruddannelse (AEU)

Kursusudbud hos fagforeninger og forbund

Kurser hos AU HR