Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

Hvad er MUS?

MUS er en årligt tilbagevendende samtale mellem leder og medarbejder, hvor der bl.a. kan træffes nye aftaler om kompetenceudvikling. Din leder vil da vurdere, hvordan dine ønsker om kompetenceudvikling passer ind i organisationens strategi, og hvordan de passer ind i din medarbejderprofil.

Medarbejder og leder skal begge arbejde for, at de opstillede mål om kompetenceudvikling nås – og kan nås.

MUS-samtalerne afholdes i efteråret, mens lønforhandlingerne er placeret i foråret.

De 5 formål med MUS er:

  • Forventningsafstemning
  • Tydelighed i mål og opgaver
  • Trivsel
  • Samarbejde
  • Faglig og personlig udvikling

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) evaluerer MUS-konceptet årligt og modtager gerne forslag fra medarbejderne. For at få indflydelse skal du kontakte din tillidsmandsrepræsentant (TR) eller et medlem af det lokale samarbejdsudvalg (LSU).

Sådan forbereder du dig til MUS

 

Start med at overveje, om der er balance mellem de opgaver, du har, og de kompetencer du skal bruge for at udføre dit arbejde - og det der får dig til at trives i din dagligdag. Reflekter eventuelt over:

Hvordan stemmer dine nuværende kompetencer (fagligt, personligt og socialt) overens med dine arbejdsopgaver og dine ønsker til din karriere/dit arbejdsliv?

Hvad får dig til at trives og være motiveret i dine opgaver og samarbejdsrelationer?

Overvej, om der er særlige emner i relation til disse spørgsmål, som du skal have drøftet med din leder.

Kig gerne tidligere MUS-skemaer igennem for at huske aftaler fra sidst, og for at se om der er noget, der stadig er aktuelt for dig - eller om der er noget, som mangler at blive fulgt op.

Læs også ”Vejledning til MUS” og forbered dig med ”Samtaleguiden”.

Under eller lige efter MUS-samtalen skal du selv udfylde et aftaleskema med de aftaler, du og din leder har indgået. Det gør det nemt at følge op på jeres aftaler.