Intern kommunikation (IKOO)

Formål

Koordinationsgruppe for intern kommunikation (IKOO) skal være koordinerende og diskuterende i forhold til tilrettelæggelse og forbedring af intern kommunikation på AU. Det gælder både praktisk koordinering på kort sigt og planlægning på længere sigt.

  • Tovholderen bærer eventuelle forslag, der kræver en ledelsesbeslutning, videre til KOM-forum.
  • Gruppen består af repræsentanter fra kommunikationsafdelingerne i de fire administrative centre og fra Kommunikation og Presse i Universitetsledelsens Stab.
  • Der afholdes møde cirka en gang om måneden.
  • Hvis du har forslag til emner, du synes bør tages op, så kontakt tovholder.

Medlemmer

Tovholder

Øvrige medlemmer

Louise Asmund-Hjorth

Kommunikationsmedarbejder Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse

Sabina Bjerre Hansen

Kommunikationspartner Administrationscenter Health - Health Kommunikation

Malene Hjulmand Bundgaard

Specialkonsulent Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse

Sinne B. Jakobsen

Kommunikationsmedarbejder Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse

Vibe Abildtrup Middelboe

Kommunikationsrådgiver Administrationscenter Arts - Kommunikation, AR, Emdrup

Signe Budde Opstrup

Kommunikationsrådgiver Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse

Camilla Schrøder

Teamleder Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse

Christina Troelsen

Kommunikationsrådgiver Administrationscenter Nat-Tech - Nat-Tech Kommunikation

Sys Christina Vestergaard

Kommunikations- og Pressechef Universitetsledelsens Stab - Kommunikation og Presse