Diversitets- og ligestillingsudvalgets mødeplan og mødemateriale

Mødeplan og mødemateriale 2024

  • 11. marts 13.30-15
  • 17. juni 13.30-15
  • 2. sept. 13-16: Seminar for diversitets- og ligestillingsudvalg på AU
  • 16. dec. 13.30-15

Mødemateriale 2023 (pdf)