Campus Plan og Projekt, AU Bygninger

Afdelingens opgaver

Afdelingen fungerer som en specialistafdeling, hvor medarbejderne har en særlig faglig baggrund.

Campus Plan og Projekt varetager følgende opgaver:

  • Ledelsesbetjening, sagsfremstillinger, grafisk materiale, oplæg
  • Myndighedsbetjening, håndtering af høringssager (helhedsplaner, kommune- og lokalplaner)
  • Organisering og koordinering i forhold til Campus 2.0.
  • Kontakt til samarbejdspartnere og udlejere, kontraktforhandlinger mv.
  • Koordinering af byggesager, brugerinddragelsesprocesser, fysisk strategisk planlægning
  • Projektledelse ift. projekter på den tværgående pulje, bindeled til Bygningsstyrelsen og FEAS
  • Lejerrepræsentant på større byggesager samt fagkonsulentydelser til fakulteternes interne projekter
  • Projektleder ift. udvendigt vedligehold for Bygningsstyrelsen
  • Overordnede udviklingsområder med betydning for det samlede bygningsområde på AU, herunder Masterplan for Campus 2.0, helhedsplaner, fredning og bevaring, bæredygtighed samt beredskab.

Charlotte Lyngholm Bom

Chef for Campus Plan og Projekt, Programleder for Campus 2.0

Medarbejdere i Campus Plan og Projekt

Navn Jobtitel E-mail Telefon Bygning
Behrens, Paul Projektleder, bygningsingeniør pab@au.dk +4525566173 1918, 429
Bolet, Martin Jurist mwb@au.dk +4593522792 1918, 423
Bom, Charlotte Lyngholm Chef for Campus Plan og Projekt, Programleder for Campus 2.0 cl@au.dk +4521345463 1918, 440
Christensen, Ida-Marie Brøns Projektleder ibc@au.dk +4593509031 1918, 429
Christensen, Simone Helle Chefrådgiver, Chefkonsulent shc@au.dk +4526856666 1918, 432
Claussen, Anna Quyen Minh Fuldmægtig acl@au.dk +4593508183 1918, 429
Flensborg, Eva Holdgaard Jensen Specialkonsulent ehjf@au.dk +4526230311 1918, 429
Folkmann, Birgitte Mørch Arkitekt bmf@au.dk +4530552011 1918, 429
Førby-Danielsen, Claus Bygningskonstruktør cfd@au.dk +4587152281 1918, 426
Horsholm, Tine Jurist th@au.dk +4593509057 1918, 423
Moestrup, Anders Kragh Beredskabskoordinator akm@au.dk +4527782850 1918, 428
Nørgaard, Lars Bo Specialkonsulent lbn@au.dk +4524528249 1918, 423
Pedersen, Rasmus Kjær Projektleder rasmuskp@au.dk +4593508947 1918
Vinther, Amanda Elvira Fleischer Restaureringsarkitekt aefv@au.dk +4593522837 1918, 422