Erhvervsstaben

Erhvervsstaben understøtter universitetsledelsen i at opfylde sin strategiske målsætning om øget erhvervssamarbejde. Vi overskueliggør samarbejde mellem AU og kommuner, virksomheder og offentlige- så vel som private organisationer. Vi forbinder og medvirker til, at samarbejde kan finde sted. Vi tager initiativ og udvikler nye samarbejdsområder og -metoder.

Erhvervsstaben inddrager forskellige aktører og faciliterer en ordentlig og god proces. Målet er, at samarbejdet giver mening og tilfører værdi til studerende, forskere, virksomheder og offentlige organisationer. Vi følger samarbejder til dørs og understøtter, at der bliver handlet på beslutninger og aftaler.

I samspil med den øvrige erhvervsorganisation på AU bidrager vi til styrket samarbejde på tværs af AU. Kommuner, organisationer og virksomheder er velkomne til at henvende sig til Erhvervsstaben, så kobler vi til de relevante faglige miljøer. Hvis du på forhånd ved, hvem på AU du har brug for at komme i kontakt med, er du naturligvis også velkommen til at henvende dig direkte.

I 2018 har Erhvervsstaben bl.a. været med til at indgå en række samarbejder med midtjyske kommuner, og vi har holdt en tværfakultær case competition, AU Challenge, der involverede AU's fire fakulteter.

Erhvervsstaben er sat i verden for at bistå med at realisere AU’s erhvervssatsning. AU's tværgående Erhvervsudvalg, der består af universitetsledelsen, har ansvar for erhvervssatsningen. For at opnå størst mulig effekt på tværs af AU har Erhvervsudvalget etableret en administrativ koordinationsgruppe med repræsentation fra AU's fakulteter og vicedirektørområder. Denne gruppe understøttes også af Erhvervsstaben.


1442582 / i40