Erhvervsstaben

AU's tværgående Erhvervsudvalg, der består af universitetsledelsen, har ansvar for erhvervssatsningen. Erhvervsstaben understøtter Erhvervsudvalget i at opfylde den strategiske målsætning om øget erhvervssamarbejde. Vi gør samarbejdet   overskueligt  mellem AU og kommuner, virksomheder, offentlige og private organisationer.

I samspil med den øvrige erhvervsorganisation på AU bidrager vi til styrket samarbejde på tværs af AU.

Målet er, at samarbejdet giver mening og tilfører værdi til studerende, forskere, virksomheder og offentlige organisationer.

Erhvervsstabens opgaver

  • Vi tager imod henvendelser fra virksomheder, organisationer og andre potentielle samarbejdspartnere og hjælper med at koble til de relevante faglige miljøer eller samarbejdspartnere på AU. Kontakt os gerne.
  • Vi koordinerer og følger op på de samarbejdsaftaler, AU har indgået med kommuner, og forhandler nye aftaler.
  • Vi udvikler og står for AU Challenge, AU’s årlige tværfaglige case competition.
  • Vi udarbejder samarbejdsaftaler med store virksomheder.
  • Vi udvikler AU’s praksis omkring studerendes projektorienterede forløb og specialesamarbejder med virksomheder.
  • Vi faciliterer interne netværk inden for erhvervssamarbejde og case competitions.
  • Vi understøtter den administrative koordinationsgruppe, som er drivkraft på erhvervsområdet på tværs af AU’s fakulteter og vicedirektørområder.