Erhverv og Innovation

Erhverv og Innovation (EogI) understøtter erhvervsudvalget og særligt erhvervsdirektøren i at realisere AU’s erhvervssatsning om at styrke samarbejdet med den offentlige og private sektor. EogI er inddelt i tre enheder.

  • Erhverv har som primær opgave at yde politisk og strategisk rådgivning til erhvervsudvalget med særligt fokus på erhvervsdirektøren. Desuden har Erhverv det tværgående ansvar for karriere, alumne og CRM, og de arbejder tæt sammen med erhvervskoordinationsgruppen.
  • The Kitchen understøtter studerende og forskere i iværksætteri og entreprenørskab.
  • Kommunikation løser tværgående og strategiske kommunikationindsatser og skaber synlighed for erhvervssatsningen. Kommunikation har reference direkte til erhvervsdirektøren. 

Erhverv

Erhverv understøtter Erhvervsudvalget i at opfylde AUs strategiske målsætning om øget erhvervssamarbejde og innovation. 
I Erhverv arbejder vi på at overskueliggøre erhvervssamarbejdet mellem AU og kommuner, virksomheder, offentlige og private organisationer.  

I samspil med den øvrige erhvervsorganisation på AU bidrager vi også til styrket samarbejde på tværs af AU. Målet er, at samarbejdet giver mening og tilfører værdi til studerende, forskere, virksomheder og offentlige organisationer. En række ansvarsområder er herunder det tværgående ansvar for karriere, alumne og CRM.   

Se medarbejdere i Erhverv 

The Kitchen

The Kitchen understøtter studerende og forskere i iværksætteri og entreprenørskab. Desuden varetager The Kitchen alle opgaver med kommercialisering og IP. 

The Kitchen arbejder med studenteriværksætteri og iværksætteri for forskere gennem projekter som ”Open Entrepreneurship”.

Se medarbejdere i The Kitchen.

Kommunikation

Kommunikation løser tværgående og strategiske kommunikationsindsatser og refererer direkte til erhvervsdirektøren.

Se medarbejdere i Kommunikation