Erhverv

Kirsten Jensen

Erhvervschef Erhverv og Innovation - Erhverv
 • Leder af Erhverv og med i ledergruppen for Erhverv og Innovation som helhed
 • Politisk og strategisk sparring til AU’s erhvervsudvalg
 • Formand for den administrative koordinationsgruppe på erhvervsområdet
 • Medlem af den administrative baggrundsgruppe for bestyrelsen af Erhvervshus Midtjylland
 • Medlem af styregrupper i forhold til samarbejde med kommuner
 • Aftaler med virksomheder

Partnerskaber


Andrea Kløvgaard Rothemejer

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Partnerskaber / Alumne

Anne Kindt Nielsen

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • AU Career PhD & JR

Bettina Dencker Hansen

Chefkonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber

Charlotte Thye-Petersen

Alumnekonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Administration af alumnenetværket
 • Analyse og udvikling
 • Juridisk konsultation

Ida Toft Falkenstrøm

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Partnerskaber / Alumni

Jesper Friis Mortensen

Specialkonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Life science-området
 • Klyngesamarbejde med Danish Life Science Cluster
 • Strategisk udvikling inden for blandt andet innovation

Jette Hammer

Chefkonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • AU Job- og Projektbank
 • Koordinering af AU’s alumnesamarbejde
 • Koordinering af AU’s karrieresamarbejde

Kim Niemann

Sekretariatsleder Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Konstitueret sekretariatsleder
 • Kommunesamarbejde
 • Uddannelseskollegier

Mette Slot Eriksen

Alumnekonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber

Miriam Vestergaard Kobbersmed

Ph.d. karrierekonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Karrierevejledning til ph.d.-studerende og postdocs

Nanna Bruun Mortensen

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • AU Career PhD & JR

Peter Hoffmann

AC-fuldmægtig Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Kommunesamarbejde

Thomas Korsgaard

Key Account Manager Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Store virksomheder
 • Iværksætteri

Vibeke Broe

Ph.d. karrierekonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Karrierevejledning til ph.d.-studerende og postdocs
 • Ansvarlig for udvikling og afholdelse af karriereevents, inklusive PhD Career Day
 • Ansvarlig for AU Mentor PhD & JR og medudvikler på JRDP
 • Konsulent og oplægsholder på fakulteters og institutters karrieredage

Sekretariat


Lea Vad Olesen

Sekretariatsleder Erhverv og Innovation - Sekretariatet

Agnes Terp Rask Pedersen

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Støtte til kommunesamarbejde
 • Mødeforberedelse
 • Ledelsesoplæg
 • Research

Birgit Nygaard Sørensen

Chefsekretær for Erhverv og Innovation Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Budget, økonomi og HR
 • Udpegningssager på erhvervsområdet

Bodil Therese Lundstrøm Bang

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Støtte til kommunesamarbejde
 • Mødeforberedelse
 • Ledelsesoplæg
 • Research

Casper Jull Olsen

Specialkonsulent/Økonomikoordinator Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Økonomikoordinering
 • Budgetansøgninger
 • Økonomirapportering
 • På barsel fra 1. september 2023

Elsebeth Bisbo

Chefsekretær for Erhvervsdirektør og Erhvervschef Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Mødekoordinator på erhvervsudvalgsmøder og møder i den administrative erhvervskoordinationsgruppe
 • Sekretær for erhvervsdirektøren og erhvervschefen
 • Sekretær og referent for LSU/LAMU
 • Kontaktperson for studentermedhjælpere

Jesper Kittelmann

CRM Systemadministrator Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Systemadministrator for CRM

Line Lindskov Lassen

CRM Systemkonsulent Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • CRM-support
 • Ansvarlig for kontakt og uddannelse af CRM-brugere 

Kasper Ragborg Olesen

AC-fuldmægtig Erhverv og Innovation - Sekretariatet

Rasmus Løvstad Sørensen

It-medarbejder Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Studentermedhjælper

Søren Boisen Westh

AC-fuldmægtig Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Ledelsesbetjening

Ulrik Merrild Nielsen

Strategisk fundraiser og projektudvikler Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Forretningsudvikling
 • Fundraising

Ulrik Toftegaard Jensen

CRM Systemforvalter og projektleder Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Systemforvalter på implementering af strategi samt delmål med ledelsen
 • Tovholder på interne og eksterne aftaler
 • Projektledelse af udviklingsopgaver
 • Mødestyring og prioritering af udviklingsopgaver