Erhvervsstaben

Kirsten Jensen

Erhvervschef Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Leder af Erhvervsstaben og med i ledergruppen for Erhverv og Innovation.
 • Politisk og strategisk sparring til AU’s erhvervsudvalg
 • Formand for den administrative koordinationsgruppe
 • Medlem af den administrative baggrundsgruppe for bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland
 • Medlem af styregrupper ift. samarbejde med kommuner
 • Aftaler med virksomheder

Partnerskaber


Bettina Dencker Hansen

Chefkonsulent Erhverv og Innovation - Erhvervsstab

Jesper Friis Mortensen

Specialkonsulent Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Life science-området
 • Klyngesamarbejde med Danish Life Science Cluster
 • Strategisk udvikling inden for blandt andet innovation

Razaleh Zeynalabedin

AC-fuldmægtig Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Projektudvikling

Thomas Korsgaard

Key Account Manager Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Store virksomheder
 • Iværksætteri

Sekretariat


Lea Vad Olesen

Sekretariatsleder Erhverv og Innovation - Erhvervsstab

Birgit Nygaard Sørensen

Chefsekretær for Erhverv og Innovation Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Budget, økonomi og HR
 • Udpegningssager på erhvervsområdet

Bodil Therese Lundstrøm Bang

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Erhvervsstab

Opgaver for Staben herunder

 • Kommunesamarbejde
 • Mødeforberedelse
 • Ledelsesoplæg
 • Research

Casper Jull Olsen

Specialkonsulent/Økonomikoordinator Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Økonomikoordinering
 • Budgetansøgninger
 • Økonomirapportering

Christine Falck Utoft

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Erhvervsstab

Opgaver for Staben herunder

 • Kommunesamarbejde
 • Mødeforberedelse
 • Ledelsesoplæg
 • Research

Elsebeth Bisbo

Chefsekretær for Erhvervsdirektør og Erhvervschef Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Mødekoordinator for erhvervsudvalgsmøder og møder i den administrative erhvervskoordinationsgruppe
 • Sekretær for erhvervsdirektør og leder af AU’s Erhvervsstab
 • Sekretær og referent for LSU/LAMU
 • Kontaktperson for studentermedhjælperne i Staben

Kasper Ragborg Olesen

AC-fuldmægtig Erhverv og Innovation - Erhvervsstab

Ulrik Merrild Nielsen

Strategisk fundraiser og projektudvikler Erhverv og Innovation - Erhvervsstab
 • Forretningsudvikling
 • Fundraising

Karriere, alumne og CRM


Jette Hammer

Leder af Karriere, Alumne og CRM Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • Leder af AU Karriere, Alumne og CRM
 • AU Job- og Projektbank
 • Koordinere AU’s alumnesamarbejde
 • Koordinere AU’s karrieresamarbejde

Andreas Koefoed-Pedersen

Timelønnet it-medarbejder Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • Projektdeltager på Projekt 829 - CRM til eksterne relationer
 • CRM-support
 • Alumnesupport

Anne Kindt Nielsen

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • AU Career PhD & JR

Charlotte Thye-Petersen

Alumnekonsulent Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • Administration af alumnenetværket
 • Analyse og udvikling
 • Juridisk konsultation

Emma Valentin Bager

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • AU Career PhD & JR

Jesper Kittelmann

CRM Systemadministrator Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • Projektadministrator

Lene Lund

CRM Forretningskonsulent Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • CRM Manager

Line Lindskov Lassen

CRM Systemkonsulent Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • CRM-support
 • Ansvarlig for kontakt og uddannelse af CRM-brugere 

Mette Slot Eriksen

Alumnekonsulent Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM

Mulki Abdisalam Ali Farah

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • CRM-studentermedhjælper

Miriam Vestergaard Kobbersmed

Ph.d. karrierekonsulent Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • Karrierevejledning af ph.d.- studerende og postdocs

Ulrik Toftegaard Jensen

CRM Systemforvalter og projektleder Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • Projektleder for AU´s strategiske projekt 829 - CRM til eksterne relationer
 • Månedlig afrapportering og kontakt til Styregruppen, LEA samt PFU
 • Faciliterer og styrer forretningsinput fra AU´s forretningsenheder
 • Leder af de ugentlige kanbanmøder/projektgruppemøder i CRM/alumne teamet
 • Medplanlægger af AU´s projektlederforum  

Vibeke Broe

Ph.d. karrierekonsulent Erhverv og Innovation - AU Career, Alumne og CRM
 • Karrierevejledning af ph.d.- studerende og postdocs
 • Ansvarlig for udvikling og afholdelse af karriereevents inkl. PhD Career Day
 • Ansvarlig for AU Mentor PhD & JR og medudvikler på JRDP
 • Konsulent og oplægsholder på fakulteters/institutters karrieredage