Erhverv

Kirsten Jensen

Erhvervschef Erhverv og Innovation - Erhverv
 • Leder af Erhverv og med i ledergruppen for Erhverv og Innovation som helhed
 • Politisk og strategisk sparring til AU’s erhvervsudvalg
 • Formand for den administrative koordinationsgruppe på erhvervsområdet
 • Medlem af den administrative baggrundsgruppe for bestyrelsen af Erhvervshus Midtjylland
 • Medlem af styregrupper i forhold til samarbejde med kommuner
 • Aftaler med virksomheder

Partnerskaber


Bettina Dencker Hansen

Chefkonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber

Charlotte Thye-Petersen

Alumnekonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Administration af alumnenetværket
 • Analyse og udvikling
 • Juridisk konsultation

Jesper Friis Mortensen

Specialkonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Life science-området
 • Klyngesamarbejde med Danish Life Science Cluster
 • Strategisk udvikling inden for blandt andet innovation

Jette Hammer

Chefkonsulent Erhverv og Innovation - AU Karriere, Alumne og CRM
 • AU Job- og Projektbank
 • Koordinering af AU’s alumnesamarbejde
 • Koordinering af AU’s karrieresamarbejde

Kim Niemann

Specialkonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Kommunesamarbejde
 • Residential Colleges

Mette Slot Eriksen

Alumnekonsulent Erhverv og Innovation - Partnerskaber

Miriam Vestergaard Kobbersmed

Ph.d. karrierekonsulent Erhverv og Innovation - AU Karriere, Alumne og CRM
 • Karrierevejledning til ph.d.-studerende og postdocs

Razaleh Zeynalabedin

AC-fuldmægtig Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Projektudvikling
 • Fundraising
 • Procesfacilitering

Thomas Korsgaard

Key Account Manager Erhverv og Innovation - Partnerskaber
 • Store virksomheder
 • Iværksætteri

Vibeke Broe

Ph.d. karrierekonsulent Erhverv og Innovation - AU Karriere, Alumne og CRM
 • Karrierevejledning til ph.d.-studerende og postdocs
 • Ansvarlig for udvikling og afholdelse af karriereevents, inklusive PhD Career Day
 • Ansvarlig for AU Mentor PhD & JR og medudvikler på JRDP
 • Konsulent og oplægsholder på fakulteters og institutters karrieredage

Sekretariat


Lea Vad Olesen

Sekretariatsleder Erhverv og Innovation - Sekretariatet

Andreas Koefoed-Pedersen

Timelønnet IT-medarbejder Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Projektdeltager på Projekt 829 - CRM til eksterne relationer
 • CRM-support
 • Alumnesupport

Anne Kindt Nielsen

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - AU Karriere, Alumne og CRM
 • AU Career PhD & JR

Birgit Nygaard Sørensen

Chefsekretær for Erhverv og Innovation Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Budget, økonomi og HR
 • Udpegningssager på erhvervsområdet

Bodil Therese Lundstrøm Bang

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Støtte til kommunesamarbejde
 • Mødeforberedelse
 • Ledelsesoplæg
 • Research

Casper Jull Olsen

Specialkonsulent/Økonomikoordinator Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Økonomikoordinering
 • Budgetansøgninger
 • Økonomirapportering

Elsebeth Bisbo

Chefsekretær for Erhvervsdirektør og Erhvervschef Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Mødekoordinator på erhvervsudvalgsmøder og møder i den administrative erhvervskoordinationsgruppe
 • Sekretær for erhvervsdirektøren og for lederen af Erhverv
 • Sekretær og referent for LSU/LAMU
 • Kontaktperson for studentermedhjælpere

Emma Valentin Bager

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - AU Karriere, Alumne og CRM
 • AU Career PhD & JR

Jesper Kittelmann

CRM Systemadministrator Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Projektadministrator

Lene Lund

CRM Forretningskonsulent Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • CRM Manager

Line Lindskov Lassen

CRM Systemkonsulent Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • CRM-support
 • Ansvarlig for kontakt og uddannelse af CRM-brugere 

Kasper Ragborg Olesen

AC-fuldmægtig Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Kommunesamarbejde
 • Ledelsesbetjening
 • Data
 • Sekretariatsbetjening af erhvervsudvalget

Mulki Abdisalam Ali Farah

Studentermedhjælper Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • CRM-studentermedhjælper

Rasmus Løvstad Sørensen

Praktikant Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • CRM-praktikant

Ulrik Merrild Nielsen

Strategisk fundraiser og projektudvikler Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Forretningsudvikling
 • Fundraising

Ulrik Toftegaard Jensen

CRM Systemforvalter og projektleder Erhverv og Innovation - Sekretariatet
 • Projektleder for AU's strategiske projekt 829 - CRM til eksterne relationer
 • Månedlig afrapportering og kontakt til styregruppen, LEA samt PFU
 • Facilitering og styring af forretningsinput fra AU's forretningsenheder
 • Leder af de ugentlige kanbanmøder/projektgruppemøder i CRM-teamet
 • Medplanlægger af AU's projektlederforum