Udskiftning af adgangskort

Universitetsledelsen har tilsluttet sig at alle personlige kort uden billede på udskiftes. Samtidig med udskiftes også gl. kort med billede, hvor systemkoden er 4689 (se informationsmail).

Der er derfor igangsat en proces omkring udskiftningen, og informationsmail er udsendt den 16. december 2020.

Du kan finde flere informationer omkring dette i nedenstående: