Gartnerafdelingen

Gartnerafdelingen har ansvaret for:

  • vedligehold og pasning af grønne arealer
  • beskæring af beplantning
  • fejning og glatførebekæmpelse af fortove, stier og veje
  • opstilling af cykelstativer

Undtaget herfor er Fuglsangs Allé og Dalgas Avenue hvor bygningsserviceområderne varetager opgaverne.

I Foulum, Roskilde, Emdrup og Herning varetages opgaverne også af bygningsserviceområderne.

Kontakt 

Kontakt Gartnerafdelingen på email: gartner@au.dk

Kontakt Teknisk chef: Peter Bachmann Vestergaard (pbv@au.dk).