• Post og forsendelser

Herunder finder du information om forsendelser på AU i Aarhus.

Se kassen "Andre AU lokationer" for info om post andre steder.

Sådan sender du et brev med PostNord

Et brev må max veje 2 kilo. Vejer det mere skal den sendes som pakke. 

Send et normalt brev (til hele verden)

 1. Skriv modtagernavn og -adresse på brevet. Skriv også afsender på bagsiden. 
 2. Læg brevet i jeres udbakke. Spørg evt. jeres sekretær om hvor udbakken er placeret. 
 3. Vi afhenter brevet hos jer og sørger for afsendelse. PostNord fakturerer instituttet/hovedområdet for forsendelsen via EAN. 

Bemærk: Breve kan ikke spores/trackes. 


Q-breve (kun i Danmark)

Skal brevet sendes som Quickbrev, skriv "Q" på forsiden. Leveringstiden for Q-breve er 1-2 hverdage. Vær opmærksom på, at det er dyrere - se evt. afsnittet om priser. Q-breve kan ikke trackes.
 

Rekommanderede breve (hele verden)

Skal brevet sendes som rekommanderet, skriv "R" på forsiden. R-breve kan spores via Track & Trace og modtager skal kvittere for brevet. I Danmark tager R-breve 1-2 hverdage om at nå frem. Til udlandet tager det 10-15 hverdage. 

Bemærk: Det er billigere og hurtigere at sende som pakke i stedet for et R-brev. Se næste afsnit for mere info om pakker. 

Sådan sender du en pakke med PostNord

Alle forsendelser over 2 kilo sendes som pakker. Pakker har altid Track & Trace. 

Vejer forsendelsen under 2 kilo, og skal den sendes som pakke i stedet for som brev, skriv da "send som pakke" på kuverten/kassen.

Sådan sender du en pakke (hele verden): 

 1. Skriv modtager- og afsenderoplysninger på pakken/kuverten. Hvis den skal sendes til en privat adresse i Danmark, skal der også angives tlf og/eller e-mail på modtager.
 2. Læg pakken/kuverten i/ved jeres udbakke. Spørg evt. jeres sekretær om hvor udbakken er placeret. 
 3. Vi afhenter pakken hos jer, og sørger for forsendelsen. PostNord fakturerer institutet/hovedområdet via EAN. 


Pakker udenfor EU

Vi skal udarbejde toldpapirer til toldmyndighederne, når pakken skal sendes udenfor EU. Oplys derfor hvad indholdet af pakken er, samt værdien af indholdet. Du kan skrive det direkte på pakken eller på en post-it. Vi sørger derefter for at udarbejde toldpapirer og vedlægger dem forsendelsen.  

Særligt vedr. erhvervspakker til Storbritannien
Ved pakker til erhvervsadresser skal der angives et GB EORI nummer på pakken. Nogle gange kan nummeret findes på modtagerens hjemmeside, og ellers må man kontakte modtageren for at få oplyst nummeret.  


Værdifulde pakker

Det er muligt at forsikre en pakke op til 20.000 kr. Kontakt os for mere info omkring dette. 

Sådan sender du med en kurér

Ved særlige ekspresforsendelser kan man benytte en kurér. 

Du kan frit benytte det kurérfirma efter eget valg. Start evt med at spørge dit sekretariat, om der allerede findes en aftale med et kurérfirma. 

Ønsker du at benytte PostNords kurér gøres det således:

Send en email til kurer.vest@postnord.com med angivelse af: 

 1. Hvad skal hentes, hvor skal det hentes og hvad er destinationen. 
   
 2. Tidspunkt for, hvornår PostNord må afhente - samt en kontaktperson.
   
 3. Jeres instituts kundenummer hos PostNord - dette får du af os, kontakt intern-post@au.dk
   
 4. Spørg evt. ind til en pris hos PostNord. Kurér kan være dyrt alt afhængig af modtagerlandet. Faktureringen sker automatisk til jeres Institut/hovedområde via EAN. Eventuel ompostering til interne projektnr/sagsnumre står I selv for.   

Interne forsendelser på AU

Vi henter og bringer interne forsendelser på de fleste adresser i Aarhus. 

Forsendelserne kan både være cirkulationskuverter, alm. kuverter, pakker m.m.

Sådan sender du internt på AU:

 1. Anfør modtagers navn og bygningsnummer/adresse på kuverten/pakken. 
 2. Læg forsendelsen i jeres udbakke. Spørg evt. jeres sekretær om hvor udbakken er placeret. 

Interne forsendelser mellem AU-adresser i Aarhus udveksles fra dag til dag – med enkelte lokationer hvor der kan gå 2-3 dage.

Post fra Aarhus til AU-enhederne i Tjele, Roskilde, Emdrup, Herning og Moesgård sendes dagligt med PostNord

Priser, fakturering og leveringstid

Priser og fakturering

Vores interne service (Intern Post og Logistik) er gratis at bruge for alle ansatte.

PostNord fakturerer forsendelserne direkte til jeres institut via EAN. Priserne for 2024 følger her:


Leveringstid

I Danmark
Breve til Danmark: 5 hverdage
Q-breve og R-breve til Danmark: 2 hverdage
Pakker til Danmark: 1-2 hverdage
Interne forsendelser: Se afsnittet herom. 

Udlandet
Breve (inkl R-breve) til udlandet: 5-15 hverdage afhængigt af modtagerland
Pakker til udlandet: 5-15 hverdage afhængigt af modtagerland, og hvorvidt pakken skal igennem told-behandling 
Bemærk: Vores erfaring er at pakker ankommer hurtigere end breve

Meddelelse om adresseændring ved flytning

Hvis en organisatorisk enhed (institut, afdeling mv.) flytter til en anden adresse, bedes I give besked til Intern Post og Logistik på intern-post@au.dk og oplyse:

 • adressen I flytter fra
 • adressen I flytter til
 • tidspunktet for flytningen

Hvis I har indgået kundeaftaler med kurérfirmaer (FedEx, GLS o. lign.) skal I huske at orientere dem/opdatere jeres kundeoplysninger.

Husk: Giv besked til Enhedsregistret - læs mere her. Denne ændring vil slå igennem alle steder og således også på medarbejdernes adressetilknytning

Kontakt Intern Post i Aarhus

intern-post@au.dk

E-mail foretrækkes grundet kørsel

28 99 25 35 (Ole)
23 38 21 30 (Dennis)

Åbningstider for fysisk fremmøde

Mandag til fredag: 11.30-12.30

Intern Post og Logistik
Trøjborgvej 82-84
Bygning 1918, lokale 123
8000 Aarhus C