Arrangementer i Universitetets lokaler

 

Denne side henvender sig til dig, der skal booke lokaler på AU til arrangementer, konferencer og lignende. Lokaler til almindelige møder eller undervisning bookes lokalt via dit institut eller din administrative enhed.

Arrangementer i Universitetsparken

Der udstedes udelukkende tilladelser til arrangementer i Universitetsparken i AU regi og ikke til AU eksterne eller private. Kontakt tek@au.dk

Konference- og mødefaciliteter hos Aarhus Universitets Forskningsfond

Forskere ved Aarhus Universitet har mulighed for at modtage støtte til afholdelse af forskningsrelaterede arrangementer i Hejmdal

Udlejning til eksterne

Lokaler udlejes kun til ad hoc-arrangementer, der er i overensstemmelse med AU’s virke – dvs. ikke til privat udbudt undervisning, kommercielle aktiviteter o.lign. I hvert tilfælde vil der blive foretaget en vurdering med udgangspunkt i arrangementets indhold og formål mv. Ved eventuel udlejning udarbejdes en lejeaftale.

Kontakt tek@au.dk

Konferencehjælp