• Uddeling af materialer

  • på Aarhus Universitets campusser

Aarhus Universitet får jævnligt henvendelser fra foreninger, virksomheder og organisationer, der ønsker at uddele flyers eller andet materiale på Aarhus Universitets campusser. Af hensyn til miljø og rengøring gælder følgende retningslinjer:

  • Der henvises generelt til de offentlige opslagstavler rundt omkring på AU
  • Plakater må ikke sættes op på indgangsdøre, glaspartier og lignende
  • Uddeling af flyers/politisk materiale kan ske i forbindelse med valg, dog må dette ikke lægges på borde, på cykler og lignende af miljø- og oprydningshensyn.
  • Anmodninger om opstilling kaffevogne og lignende skal godkendes af den relevante tekniske chef og imødekommes kun, når der er tale om et AU-arrangement eller fremstød af  AU’s egne studerende. Andre henvises til offentlig vej (og at søge tilladelse hos kommunen). 
  • Der må kun uddeles/sælges drikke- og fødevarer i nærheden af universitetets kantiner efter konkret aftale med de relevante kantiner.

Eksterne aktører er derfor i hovedreglen henvist til alene at benytte de offentlige opslagstavler. Disse opslagstavler bestyres lokalt, flyttes af og til, og der er ikke nogen oversigt over deres placering.