Bx010-011 Byggesagen generelt

Aarhus Universitet har udarbejdet tekniske standarder gældende for alle byggesager på AU.

Beskrivelserne er baseret på Molios beskrivelsesstandarder og følger strukturen som ses nedenfor.