Safety Points

I de opsatte Safety Points findes:

 • Plaster
 • Førstehjælpskasse
 • Brandslukker
 • Brandtæppe
 • Hjertestarter

Førstehjælpsudstyret I de opsatte Safety Points vedligeholdes årligt af Sikkerhedspartner A/S.

Udgifter til forbindsstoffer og førstehjælpsudstyr afholdes af de enkelte institutter og hovedområder på AU. Der er ikke indgået en overordnet indkøbsaftale for AU på området.

Hjertestarter

På Aarhus Universitet er indkøbt og opsat 65 hjertestartere. Hvert år får omkring 3.500 mennesker i Danmark hjertestop uden for hospitalet. I dag overlever knap 200. Med livreddende førstehjælp og hurtig hjertestart anslås det, at 300-400 danskere vil kunne overleve et hjertestop. På Aarhus Universitet er hjertestarterne placeret, hvor mange mennesker færdes, men hjertestartere gavner kun, hvis man ved, hvor de er. Derfor er det vigtigt at få registreret alle hjertestartere korrekt.

Vi opfordrer alle enheder, der har en hjertestarter, til at tjekke oplysningerne og eventuelt tilmelde den på hjertestarter.dk. Oplysningerne deles med vagtcentraler landet over, så førstehjælpere kan guides til nærmeste hjertestarter, hvis den er tæt på.

Hjertestarter.dk drives af TrygFonden. På siden kan du lære at bruge en hjertestarter og læse om nogle af de tilfælde, hvor hjertestartere har reddet liv.

En hjertestarter er en transportabel, batteridrevet maskine. Ved at afgive elektrisk stød kan hjertestarteren få et hjerte, som er holdt op med pumpe blod rundt, til at pumpe normalt igen. Hjertestarteren kan ikke fejlbetjenes og er let at bruge.

Mange af AU’s hjertestartere er af mærket Laerdal og købt hos Securitas, der også løbende servicerer hjertestarterne. AU’s kontaktperson hos Securitas er: Kurt Bach Jensen - kurt.b.jensen@securitas.dk - telefon: 20 90 93 22.

Find lokationen på en hjertestarter på www.hjertestarter.dk. Her kan du også registrere en hjertestarter, hvis den mangler på kortet.

Sygetransport

Der bør ringes til 112 i ulykkestilfælde, hvor

 • medarbejderen er bevidstløs

 • der er formodning om, at medarbejderen har pådraget sig en kraftig hjernerystelse

 • der er åbent brud på legemsdel f.eks. benbrud osv.

I ulykkestilfælde hvor der ikke rekvireres ambulance, kan SikkerhedsPartner A/S (70 113 113) arrangere sygetransport til lægen/skadestuen.

SikkerhedsPartner A/S kan også tilbyde sygetransport fra fly eller fra hospital. Den lokale leder skal være indforstået hermed. I tvivlstilfælde kan der rettes henvendelse til Anders Kragh Moestrup, tlf. 8715 3341.

Psykologisk rådgivning - Dansk Krisekorps

Aarhus Universitet har indgået aftale med Dansk Krisekorps omkring psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede kriser. Ordningen gælder for alle Aarhus Universitets ansatte.

Dansk Krisekorps kan kontaktes på telefon:

 • 7022 7612 (9-15 på hverdage) eller 7022 7610 (akut)

Såfremt du ønsker det, kan du også skrive til info@danskkrisekorps.dk, som vil ringe dig op hurtigst muligt inden for 9-15 på hverdage. 

Det er muligt at få psykologisk rådgivning på engelsk. Udgiften til rådgivningen afholdes af de enkelte institutter mv.

Har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø, eller din HR-partner, der vil håndtere din henvendelse fortroligt.

Studenterpræsterne

Studenterpræsterne på Aarhus Universitet kan benyttes af studerende på AU og blandt andet som opfølgende ressource i forbindelse med krisesituationer på AU.

Skadeservice

Skadeservice Danmark er en service som rykker ud til sikring, rensning og renovering af løsøre og bygninger efter sod, brand, vand, eksplosion, hærværk osv.

Hvis du har brug for hjælp til ovennævnte, bør du først kontakte den lokale driftsinspektør. I uopsættelige tilfælde kan du kontakte SikkerhedsPartner A/S på tlf 70 113 113.

 • Oplys kundenummer: SP-87150000
 • Husk at oplyse navn på den afdeling som har behov for hjælp
 • Ring endvidere på AU’s alarmeringsnummer tlf. 87151617, og orienter om skaden.

 

Autoassistance

Aarhus Universitet har indgået en SP-aftale med Sikkerhedspartner A/S vedrørende autoassistance for alle AU’s køretøjer.

 

Når der er brug for autoassistance:

 • Ring: 70 113 113

 • Oplys kundenummer: 87150000

 • Oplys navn, afdeling og reg.nr.

Link: http://www.sikkerhedspartner.dk/Autoassistance

Kurser

Hos AU HR kan du finde information om kurser, som AU afholder med fokus på trivsel og arbejdsmiljø.

AKUT SITUATION?

 • STANDS ULYKKEN, HVIS MULIGT, UDEN FARE FOR DIG SELV
 • RING 112
 • EVAKUÉR, HVIS NØDVENDIGT
 • RING TIL AU'S ALARMERINGSNUMMER
  87 15 16 17