Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice Forskningsstøtte og samarbejde Ansvarlig forskningspraksis

Ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed

Forskning er grundlaget for Aarhus Universitets virke. Derfor stræber vi efter pålidelighed og høj integritet i forskningen. Det betyder, at alle, der bedriver forskning på Aarhus Universitet, skal efterleve de basale principper for forskningsintegritet.

Aarhus Universitet understøtter ansvarlig forskningspraksis og værner om universitetets og den enkelte forskers forskningsfrihed på forskellige måder:

  • Rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed på hvert fakultet – her kan alle forskere ved universitetet henvende sig og få råd og vejledning.
  • Forskningsetisk komité – som behandler forskningsprojekter, der skal imødekomme krav om godkendelse fra bevillingsgivere eller tidsskrifter, og hvor forskningsprojektet ligger uden for de regionale videnskabsetiske komitéers virke.
  • Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed – også kaldet Praksisudvalget – som håndterer sager om videnskabelig uredelighed, tvivlsom forskningspraksis og pres på forskningsfriheden.
  • Kurser og seminarer for ph.d.-studerende og alle videnskabelige medarbejdere om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed.
  • Klare rammer og retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed, - som er formuleret i ”Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis”.   


431001 / i40