Forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis 

Forskning er grundlaget for Aarhus Universitets virke. Derfor stræber vi efter pålidelighed og høj integritet i forskningen. Det betyder, at alle, der bedriver forskning på Aarhus Universitet, skal efterleve de basale principper for forskningsintegritet.

Aarhus Universitet understøtter ansvarlig forskningspraksis og værner om universitetets og den enkelte forskers forskningsfrihed på forskellige måder. 


RÅDGIVERE OG UDVALG

  • Der er rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed på hvert fakultet – her kan alle medarbejdere ved universitetet henvende sig og få råd og vejledning.
  • Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed - også kaldet Praksisudvalget – håndterer sager om videnskabelig uredelighed, tvivlsom forskningspraksis og pres på forskningsfriheden.
  • Forskningsetisk komité behandler forskningsprojekter, der skal imødekomme krav om godkendelse fra bevillingsgivere eller tidsskrifter, og hvor forskningsprojektet ligger uden for de regionale videnskabsetiske komitéers virke.

REGLER OG RETNINGSLINJER


KURSER

  • Der er kurser om ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed for ph.d.-studerende og alle videnskabelige medarbejdere. Se fakulteternes kursustilbud