Regler og retningslinjer

Den danske kodeks for integritet i forskning og Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation er fundamentet for Aarhus Universitets ”Politik for forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis”, ”Grundregler for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed i samarbejde med eksterne parter” og de to regelsæt for hhv. Praksisudvalg og rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed.

Politik og regelsæt udbygger den eksisterende ramme for ansvarlig forskningspraksis med en forskningsfrihedskomponent.