Rådgivere for ansvarlig forskningspraksis og forskningsfrihed

Rådgiverne er udpeget blandt fakulteternes seniorforskere af de akademiske råd. Rådgivernes opgave er at bistå andre forskere, universitetets ledere eller TAP med fortrolig og objektiv rådgivning og sparring om forskningsintegritet, forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis.

Rådgiverne kan yde selvstændig rådgivning eller kan henvise til relevante enheder på universitetet, som kan give information. Afhængig af den konkrete sags problemstillinger – pres på forskningsfriheden eller ansvarlig forskningspraksis - kan rådgiveren anbefale, at problemstillingerne drøftes og søges løst med de personer eller institutioner, der måtte være involveret. Rådgiveren kan tilbyde at bistå, når sagen bliver drøftet og byder her ind med sin uafhængige og objektive vurdering af forholdet.

Rådgivningen er som udgangspunkt fortrolig. Det betyder, at rådgiveren ikke må videregive oplysninger til ledelse eller andre, uden at dén, der har henvendt sig, ønsker det. Hvis rådgiveren modtager oplysninger om særligt grove tilfælde af brud på ansvarlig forskningspraksis, har rådgiveren dog pligt til at indberette sagen til Udvalget for Ansvarlig Forskningspraksis og Forskningsfrihed- kaldet Praksisudvalget.

Arts

Morten Dige

Lektor Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, fag

Hans Fink

Docent emeritus Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, fag

Aarhus BSS

Jesper Wiborg Schneider

Professor Institut for Statskundskab - Dansk Center for Forskningsanalyse

Birgitte Egelund Olsen

Professor Juridisk Institut

Health

Steffen Thiel

Professor MSO Institut for Biomedicin - Forskning og uddannelse, Skou-bygningen

Grethe Andersen

Professor Institut for Klinisk Medicin - Neurologi

Natural Sciences

Karsten Riisager

Lektor Institut for Fysik og Astronomi

Marit-Solveig Seidenkrantz

Institutleder Institut for Geoscience

Technical Sciences

Katarina Elofsson

Professor Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning